Необходими условия за участие.

Печат
ПДФ

• Трябва да планирате развитието на своята фирма/организация за по-голям времеви период;
• Трябва да бъдете активни при търсенето и получаването на информация относно възможностите, предоставяни от структурните фондове на ЕС;
• Трябва да познавате добре обхвата на програмите и правилно да се ориентирате за най-подходящи инструменти за конкретните Ви нужди;
• Трябва да познавате добре правилата и процедурите на кандидатстване по програмите и допустимост на дейностите и разходите по тях;
• Трябва да генерирате качествени проектни идеи и предложения на база стратегиите за развитие на предприятието;
• При изпълнението на проектите задължително се прилагат правилата за държавни помощи – т.е. размера на помощта е ограничен в определени рамки;
• Бенефициентите трябва задължително да осигурят частно съфинансиране при изпълнение на проектите;
• Усвояването на средства става чрез възстановяване на вече извършени разходи по проекта т.е. Вие трябва да осигурите предварително финансирането на фирмените проекти:
• При изпълнението на оперативната програма се прилагат национални и европейски тръжни процедури;
• Документите за кандидатстване се попълват на български език;

Други статии от текущата категория >> ОП Конкурентоспособност

Фирмен каталог по сектори

  • Каталога съдържа 1986 фирми
  • за днес: 0 фирма/и
  • за седмицата: 1 фирма/и
  • за месеца: 148 фирма/и

Потребителско меню само за регистрирани потребители