Кой има място в ОП "Конкурентноспособност"?

Печат
ПДФ

Малките и средни предприятия (МСП)
• Вие сте основен получател на помощта по Оперативната програма, по която може да получите средства за:
- модернизиране на технологичното оборудване и създаване и внедряване на нови продукти;
- намаляване на енергоемкостта на производството и разнообразяване на използваните енергийни източници;
- стартиране на собствен бизнес, базиран на иновативен продукт или услуга, разработени от Вас;
- съвместни проекти на Вашето предприятие и научни организации за научно-приложни разработки за производствения процес;
- получаване на професионални консултантски и информационни услуги за бизнеса;
- разширяване на достъпа до външни пазари, като получите съвременна и актуална информация за реализацията на Вашите стоки или услуги, за потенциални чуждестранни партньори, и участвате в международни панаири и изложби;
- финансови ресурси за стартиране и развитие на бизнеса - чрез предоставяне на кредити, гаранции и дялов капитал от специализирани фондове, при достъпни и благоприятни условия;
- повишаване на ефективността на бизнеса и достъпа до нови пазари чрез различни форми на бизнес-коопериране.

Неправителствени организации
• Вие сте партньор на МСП при подготовката и реализацията на проекти, където предприятията са пряк получател на помощта;
• Може да предоставяте професионални консултантски и информационни услуги за бизнеса – директно чрез мрежата за бизнес услуги или чрез консултации по грантовите схеми.

Банкови институции
• Предварителна „икономическа оценка” на бизнес-плановете на фирмите-кандидати за подкрепа по ОП;
• Осигуряване на гъвкави кредитни инструменти за подпомагане на МСП-бенефициенти за обезпечаване на изпълнението на проектите и осигуряване на необходимото съфинансиране;
• Осигуряване на “Мостово финансиране” на грантовете за МСП;
• Пряко участие в реализацията на Приоритет 3;

Други статии от текущата категория >> ОП Конкурентоспособност

Фирмен каталог по сектори

  • Каталога съдържа 1986 фирми
  • за днес: 0 фирма/и
  • за седмицата: 1 фирма/и
  • за месеца: 148 фирма/и

Потребителско меню само за регистрирани потребители