Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

За 2009 г трябва да се изберат нови кодове за икономическата дейност на предприятието поради промяна на Класификатора на икономическите дейности. По-долу е приложена таблица, показваща съответствието между старите и новите кодове на икономическите дейности.

Таблица за преход НКИД 2003 - КИД 2008
|    НКИД - 2003    |    КИД - 2008      |
|    01.11    |    01.11    |
|    01.11    |    01.12    |
|    01.11    |    01.13    |
|    01.11    |    01.14    |
|    01.11    |    01.15    |
|    01.11    |    01.16    |
|    01.11    |    01.19    |
|    01.11    |    01.26    |
|    01.11    |    01.28    |
|    01.11    |    01.29    |
|    01.11    |    01.63    |
|    01.11    |    01.64    |
|    01.12    |    01.11    |
|    01.12    |    01.13    |
|    01.12    |    01.19    |
|    01.12    |    01.25    |
|    01.12    |    01.28    |
|    01.12    |    01.30    |
|    01.12    |    01.64    |
|    01.12    |    02.10    |
|    01.12    |    02.30    |
|    01.13    |    01.21    |
|    01.13    |    01.22    |
|    01.13    |    01.23    |
|    01.13    |    01.24    |
|    01.13    |    01.25    |
|    01.13    |    01.26    |
|    01.13    |    01.27    |
|    01.13    |    01.28    |
|    01.13    |    01.63    |
|    01.13    |    01.64    |
|    01.13    |    02.30    |
|    01.13    |    10.41    |
|    01.13    |    11.02    |
|    01.21    |    01.41    |
|    01.21    |    01.42    |
|    01.22    |    01.43    |
|    01.22    |    01.45    |
|    01.22    |    01.49    |
|    01.23    |    01.46    |
|    01.24    |    01.47    |
|    01.25    |    01.44    |
|    01.25    |    01.49    |
|    01.25    |    03.22    |
|    01.30    |    01.50    |
|    01.41    |    01.61    |
|    01.41    |    01.63    |
|    01.41    |    01.64    |
|    01.41    |    10.39    |
|    01.41    |    81.30    |
|    01.42    |    01.62    |
|    01.50    |    01.70    |
|    01.50    |    94.99    |
|    02.01    |    01.29    |
|    02.01    |    02.10    |
|    02.01    |    02.20    |
|    02.01    |    02.30    |
|    02.01    |    16.10    |
|    02.02    |    02.40    |
|    05.01    |    03.11    |
|    05.01    |    03.12    |
|    05.01    |    70.22    |
|    05.02    |    03.21    |
|    05.02    |    03.22    |
|    10.10    |    05.10    |
|    10.10    |    09.90    |
|    10.10    |    19.20    |
|    10.20    |    05.20    |
|    10.20    |    09.90    |
|    10.20    |    19.20    |
|    10.30    |    08.92    |
|    10.30    |    09.90    |
|    10.30    |    19.20    |
|    11.10    |    06.10    |
|    11.10    |    06.20    |
|    11.10    |    09.10    |
|    11.10    |    52.21    |
|    11.10    |    52.22    |
|    11.20    |    09.10    |
|    12.00    |    07.21    |
|    12.00    |    09.90    |
|    13.10    |    07.10    |
|    13.10    |    09.90    |
|    13.20    |    07.29    |
|    13.20    |    09.90    |
|    14.11    |    08.11    |
|    14.11    |    09.90    |
|    14.12    |    08.11    |
|    14.12    |    09.90    |
|    14.13    |    08.11    |
|    14.13    |    09.90    |
|    14.21    |    08.12    |
|    14.21    |    09.90    |
|    14.22    |    08.12    |
|    14.22    |    09.90    |
|    14.30    |    08.91    |
|    14.30    |    09.90    |
|    14.40    |    08.93    |
|    14.40    |    09.90    |
|    14.40    |    10.84    |
|    14.50    |    08.99    |
|    14.50    |    09.90    |
|    14.50    |    38.21    |
|    15.11    |    10.11    |
|    15.12    |    10.11    |
|    15.12    |    10.12    |
|    15.13    |    10.13    |
|    15.13    |    10.85    |
|    15.13    |    10.89    |
|    15.20    |    10.20    |
|    15.20    |    10.85    |
|    15.31    |    10.31    |
|    15.32    |    10.32    |
|    15.33    |    10.39    |
|    15.33    |    10.85    |
|    15.41    |    10.41    |
|    15.42    |    10.41    |
|    15.43    |    10.42    |
|    15.51    |    10.51    |
|    15.52    |    10.52    |
|    15.61    |    10.61    |
|    15.62    |    10.62    |
|    15.62    |    10.89    |
|    15.71    |    10.91    |
|    15.72    |    10.92    |
|    15.81    |    10.71    |
|    15.81    |    10.85    |
|    15.81    |    10.89    |
|    15.82    |    10.72    |
|    15.83    |    10.81    |
|    15.84    |    10.82    |
|    15.85    |    10.73    |
|    15.85    |    10.85    |
|    15.86    |    10.83    |
|    15.87    |    10.84    |
|    15.88    |    10.86    |
|    15.89    |    10.89    |
|    15.91    |    11.01    |
|    15.92    |    11.01    |
|    15.92    |    20.14    |
|    15.93    |    11.02    |
|    15.94    |    11.03    |
|    15.95    |    11.04    |
|    15.96    |    11.05    |
|    15.97    |    11.06    |
|    15.98    |    11.07    |
|    16.00    |    12.00    |
|    17.11    |    13.10    |
|    17.12    |    13.10    |
|    17.13    |    13.10    |
|    17.14    |    13.10    |
|    17.15    |    13.10    |
|    17.16    |    13.10    |
|    17.17    |    13.10    |
|    17.21    |    13.20    |
|    17.22    |    13.20    |
|    17.23    |    13.20    |
|    17.24    |    13.20    |
|    17.25    |    13.20    |
|    17.30    |    13.30    |
|    17.40    |    13.92    |
|    17.40    |    32.50    |
|    17.40    |    33.19    |
|    17.40    |    95.29    |
|    17.51    |    13.93    |
|    17.52    |    13.94    |
|    17.52    |    33.19    |
|    17.53    |    13.95    |
|    17.54    |    13.96    |
|    17.54    |    13.99    |
|    17.54    |    17.22    |
|    17.60    |    13.91    |
|    17.71    |    14.19    |
|    17.71    |    14.31    |
|    17.72    |    14.39    |
|    18.10    |    14.11    |
|    18.10    |    32.99    |
|    18.21    |    14.12    |
|    18.22    |    14.13    |
|    18.23    |    14.14    |
|    18.24    |    14.19    |
|    18.24    |    32.99    |
|    18.30    |    13.20    |
|    18.30    |    13.91    |
|    18.30    |    14.20    |
|    18.30    |    15.11    |
|    19.10    |    15.11    |
|    19.20    |    15.12    |
|    19.20    |    32.99    |
|    19.30    |    15.20    |
|    19.30    |    16.29    |
|    19.30    |    22.19    |
|    19.30    |    22.29    |
|    20.10    |    16.10    |
|    20.20    |    16.21    |
|    20.30    |    16.22    |
|    20.30    |    16.23    |
|    20.30    |    41.20    |
|    20.30    |    43.32    |
|    20.30    |    43.91    |
|    20.40    |    16.24    |
|    20.40    |    33.19    |
|    20.51    |    16.29    |
|    20.51    |    32.99    |
|    20.51    |    33.19    |
|    20.52    |    16.29    |
|    20.52    |    32.99    |
|    21.11    |    17.11    |
|    21.12    |    17.12    |
|    21.21    |    17.21    |
|    21.22    |    17.22    |
|    21.22    |    18.12    |
|    21.23    |    17.23    |
|    21.24    |    17.24    |
|    21.25    |    17.29    |
|    21.25    |    18.12    |
|    22.11    |    32.99    |
|    22.11    |    58.11    |
|    22.11    |    58.12    |
|    22.12    |    58.13    |
|    22.13    |    58.14    |
|    22.14    |    59.20    |
|    22.15    |    58.19    |
|    22.21    |    18.11    |
|    22.22    |    17.23    |
|    22.22    |    18.12    |
|    22.22    |    58.19    |
|    22.23    |    18.14    |
|    22.24    |    18.13    |
|    22.25    |    18.13    |
|    22.31    |    18.20    |
|    22.32    |    18.20    |
|    22.33    |    18.20    |
|    23.10    |    19.10    |
|    23.20    |    19.20    |
|    23.30    |    20.13    |
|    23.30    |    21.20    |
|    23.30    |    24.46    |
|    23.30    |    38.12    |
|    23.30    |    38.22    |
|    24.11    |    20.11    |
|    24.12    |    20.12    |
|    24.13    |    20.13    |
|    24.14    |    19.10    |
|    24.14    |    20.14    |
|    24.15    |    20.15    |
|    24.15    |    38.21    |
|    24.16    |    20.16    |
|    24.17    |    20.17    |
|    24.20    |    20.20    |
|    24.30    |    20.30    |
|    24.41    |    21.10    |
|    24.42    |    21.20    |
|    24.42    |    32.50    |
|    24.51    |    20.41    |
|    24.51    |    20.42    |
|    24.52    |    20.42    |
|    24.61    |    20.51    |
|    24.62    |    20.52    |
|    24.62    |    20.59    |
|    24.63    |    20.53    |
|    24.64    |    20.59    |
|    24.65    |    26.80    |
|    24.66    |    20.59    |
|    24.66    |    26.11    |
|    24.70    |    20.60    |
|    25.11    |    22.11    |
|    25.12    |    22.11    |
|    25.13    |    22.19    |
|    25.13    |    32.50    |
|    25.13    |    32.99    |
|    25.13    |    33.19    |
|    25.21    |    22.21    |
|    25.21    |    33.19    |
|    25.21    |    33.20    |
|    25.22    |    22.22    |
|    25.23    |    22.23    |
|    25.23    |    27.33    |
|    25.23    |    41.20    |
|    25.23    |    43.32    |
|    25.24    |    22.29    |
|    25.24    |    27.33    |
|    25.24    |    32.99    |
|    25.24    |    33.19    |
|    26.11    |    23.11    |
|    26.12    |    23.12    |
|    26.13    |    23.13    |
|    26.14    |    23.14    |
|    26.15    |    23.19    |
|    26.15    |    33.19    |
|    26.15    |    33.20    |
|    26.21    |    23.41    |
|    26.22    |    23.42    |
|    26.23    |    23.43    |
|    26.24    |    23.44    |
|    26.25    |    23.49    |
|    26.26    |    23.20    |
|    26.30    |    23.31    |
|    26.40    |    23.32    |
|    26.40    |    33.19    |
|    26.40    |    33.20    |
|    26.51    |    23.51    |
|    26.52    |    23.52    |
|    26.53    |    23.52    |
|    26.61    |    23.61    |
|    26.62    |    23.62    |
|    26.63    |    23.63    |
|    26.64    |    23.64    |
|    26.65    |    23.65    |
|    26.66    |    23.69    |
|    26.70    |    23.70    |
|    26.81    |    23.91    |
|    26.81    |    33.19    |
|    26.81    |    33.20    |
|    26.82    |    23.99    |
|    27.10    |    24.10    |
|    27.21    |    24.51    |
|    27.22    |    24.20    |
|    27.31    |    24.31    |
|    27.32    |    24.32    |
|    27.33    |    24.33    |
|    27.34    |    24.34    |
|    27.41    |    24.41    |
|    27.42    |    24.42    |
|    27.43    |    24.43    |
|    27.44    |    24.44    |
|    27.45    |    24.45    |
|    27.51    |    24.51    |
|    27.52    |    24.52    |
|    27.53    |    24.53    |
|    27.54    |    24.54    |
|    28         |    33.20    |
|    28.11    |    24.33    |
|    28.11    |    25.11    |
|    28.11    |    33.11    |
|    28.11    |    41.20    |
|    28.12    |    25.12    |
|    28.12    |    43.32    |
|    28.21    |    25.29    |
|    28.21    |    33.11    |
|    28.22    |    25.21    |
|    28.22    |    33.11    |
|    28.30    |    25.30    |
|    28.30    |    33.11    |
|    28.40    |    25.50    |
|    28.51    |    25.61    |
|    28.52    |    25.62    |
|    28.52    |    33.12    |
|    28.61    |    25.71    |
|    28.61    |    33.11    |
|    28.62    |    25.73    |
|    28.62    |    28.41    |
|    28.62    |    28.49    |
|    28.62    |    28.92    |
|    28.62    |    33.11    |
|    28.63    |    25.72    |
|    28.63    |    33.11    |
|    28.71    |    25.91    |
|    28.71    |    33.11    |
|    28.72    |    25.92    |
|    28.73    |    25.93    |
|    28.74    |    25.93    |
|    28.74    |    25.94    |
|    28.75    |    25.71    |
|    28.75    |    25.99    |
|    28.75    |    32.99    |
|    28.75    |    33.11    |
|    29         |    33.20    |
|    29.11    |    28.11    |
|    29.11    |    33.12    |
|    29.12    |    28.11    |
|    29.12    |    28.12    |
|    29.12    |    28.13    |
|    29.12    |    33.12    |
|    29.13    |    28.12    |
|    29.13    |    28.14    |
|    29.13    |    33.12    |
|    29.14    |    28.15    |
|    29.14    |    33.12    |
|    29.21    |    28.21    |
|    29.21    |    33.12    |
|    29.22    |    28.22    |
|    29.22    |    33.12    |
|    29.22    |    43.29    |
|    29.23    |    28.25    |
|    29.23    |    33.12    |
|    29.24    |    28.29    |
|    29.24    |    32.50    |
|    29.24    |    33.12    |
|    29.24    |    33.13    |
|    29.31    |    28.30    |
|    29.31    |    33.12    |
|    29.32    |    28.30    |
|    29.32    |    33.12    |
|    29.32    |    95.22    |
|    29.41    |    28.24    |
|    29.41    |    33.12    |
|    29.42    |    28.41    |
|    29.42    |    33.12    |
|    29.43    |    27.90    |
|    29.43    |    28.29    |
|    29.43    |    28.49    |
|    29.43    |    33.12    |
|    29.51    |    28.91    |
|    29.51    |    33.12    |
|    29.52    |    28.92    |
|    29.52    |    33.12    |
|    29.53    |    28.30    |
|    29.53    |    28.93    |
|    29.53    |    33.12    |
|    29.54    |    28.94    |
|    29.54    |    33.12    |
|    29.55    |    28.95    |
|    29.55    |    33.12    |
|    29.56    |    25.73    |
|    29.56    |    28.94    |
|    29.56    |    28.96    |
|    29.56    |    28.99    |
|    29.56    |    33.12    |
|    29.60    |    25.40    |
|    29.60    |    30.30    |
|    29.60    |    30.40    |
|    29.60    |    33.11    |
|    29.71    |    27.51    |
|    29.71    |    28.21    |
|    29.71    |    28.25    |
|    29.71    |    33.14    |
|    29.72    |    27.52    |
|    29.72    |    28.21    |
|    30         |    33.20    |
|    30.01    |    28.23    |
|    30.02    |    26.20    |
|    30.02    |    62.09    |
|    31         |    33.20    |
|    31.10    |    26.11    |
|    31.10    |    27.11    |
|    31.10    |    33.13    |
|    31.10    |    33.14    |
|    31.20    |    26.11    |
|    31.20    |    27.12    |
|    31.20    |    27.33    |
|    31.20    |    27.90    |
|    31.20    |    33.14    |
|    31.30    |    26.11    |
|    31.30    |    27.31    |
|    31.30    |    27.32    |
|    31.30    |    27.90    |
|    31.40    |    27.20    |
|    31.50    |    27.40    |
|    31.61    |    27.40    |
|    31.61    |    29.31    |
|    31.62    |    23.44    |
|    31.62    |    25.99    |
|    31.62    |    26.30    |
|    31.62    |    26.51    |
|    31.62    |    27.11    |
|    31.62    |    27.40    |
|    31.62    |    27.90    |
|    31.62    |    28.49    |
|    31.62    |    28.99    |
|    31.62    |    30.20    |
|    31.62    |    33.13    |
|    31.62    |    33.14    |
|    32         |    33.20    |
|    32.10    |    26.11    |
|    32.10    |    26.12    |
|    32.10    |    27.90    |
|    32.10    |    33.13    |
|    32.20    |    26.30    |
|    32.20    |    95.12    |
|    32.30    |    26.11    |
|    32.30    |    26.20    |
|    32.30    |    26.30    |
|    32.30    |    26.40    |
|    32.30    |    26.70    |
|    32.30    |    28.23    |
|    32.30    |    33.13    |
|    33         |    33.20    |
|    33.10    |    26.60    |
|    33.10    |    32.50    |
|    33.10    |    32.99    |
|    33.10    |    33.13    |
|    33.10    |    33.14    |
|    33.20    |    26.51    |
|    33.20    |    26.70    |
|    33.20    |    28.29    |
|    33.20    |    28.99    |
|    33.20    |    32.50    |
|    33.20    |    33.13    |
|    33.20    |    33.14    |
|    33.30    |    33.20    |
|    33.40    |    26.70    |
|    33.40    |    27.31    |
|    33.40    |    28.99    |
|    33.40    |    32.50    |
|    33.40    |    33.13    |
|    33.50    |    26.52    |
|    33.50    |    32.12    |
|    33.50    |    32.13    |
|    33.50    |    33.13    |
|    34         |    33.20    |
|    34.10    |    28.92    |
|    34.10    |    29.10    |
|    34.10    |    30.91    |
|    34.20    |    29.20    |
|    34.20    |    33.11    |
|    34.30    |    28.11    |
|    34.30    |    29.32    |
|    35         |    33.20    |
|    35.11    |    30.11    |
|    35.11    |    33.15    |
|    35.12    |    30.12    |
|    35.12    |    33.15    |
|    35.20    |    30.20    |
|    35.20    |    33.17    |
|    35.30    |    28.99    |
|    35.30    |    30.30    |
|    35.30    |    33.16    |
|    35.41    |    30.91    |
|    35.42    |    30.92    |
|    35.43    |    30.92    |
|    35.43    |    33.17    |
|    35.50    |    28.22    |
|    35.50    |    30.99    |
|    35.50    |    31.01    |
|    35.50    |    33.11    |
|    35.50    |    33.17    |
|    36         |    33.20    |
|    36.11    |    29.32    |
|    36.11    |    30.11    |
|    36.11    |    30.20    |
|    36.11    |    30.30    |
|    36.11    |    31.01    |
|    36.11    |    31.02    |
|    36.11    |    31.09    |
|    36.11    |    95.24    |
|    36.12    |    28.23    |
|    36.12    |    31.01    |
|    36.12    |    95.24    |
|    36.13    |    31.02    |
|    36.13    |    95.24    |
|    36.14    |    31.09    |
|    36.14    |    95.24    |
|    36.15    |    31.03    |
|    36.21    |    32.11    |
|    36.22    |    32.12    |
|    36.30    |    32.20    |
|    36.30    |    33.19    |
|    36.30    |    95.29    |
|    36.40    |    32.30    |
|    36.40    |    32.99    |
|    36.50    |    26.40    |
|    36.50    |    28.99    |
|    36.50    |    32.40    |
|    36.50    |    33.19    |
|    36.61    |    32.13    |
|    36.62    |    22.19    |
|    36.62    |    32.91    |
|    36.63    |    13.99    |
|    36.63    |    15.12    |
|    36.63    |    16.29    |
|    36.63    |    17.29    |
|    36.63    |    20.51    |
|    36.63    |    22.19    |
|    36.63    |    22.23    |
|    36.63    |    22.29    |
|    36.63    |    25.99    |
|    36.63    |    28.99    |
|    36.63    |    30.92    |
|    36.63    |    32.99    |
|    37.10    |    38.31    |
|    37.10    |    38.32    |
|    37.20    |    38.32    |
|    40.11    |    35.11    |
|    40.11    |    38.12    |
|    40.12    |    35.12    |
|    40.13    |    35.13    |
|    40.13    |    35.14    |
|    40.21    |    35.21    |
|    40.22    |    35.22    |
|    40.22    |    35.23    |
|    40.30    |    35.30    |
|    41.00    |    36.00    |
|    45.11    |    43.11    |
|    45.11    |    43.12    |
|    45.12    |    43.13    |
|    45.21    |    41.20    |
|    45.21    |    42.12    |
|    45.21    |    42.13    |
|    45.21    |    42.21    |
|    45.21    |    42.22    |
|    45.21    |    42.99    |
|    45.21    |    43.99    |
|    45.22    |    43.91    |
|    45.22    |    43.99    |
|    45.23    |    41.20    |
|    45.23    |    42.11    |
|    45.23    |    42.12    |
|    45.23    |    42.99    |
|    45.24    |    42.21    |
|    45.24    |    42.91    |
|    45.24    |    43.99    |
|    45.25    |    42.21    |
|    45.25    |    43.99    |
|    45.31    |    43.21    |
|    45.31    |    43.22    |
|    45.31    |    43.29    |
|    45.31    |    80.20    |
|    45.32    |    43.29    |
|    45.33    |    43.22    |
|    45.34    |    43.21    |
|    45.34    |    43.29    |
|    45.41    |    43.31    |
|    45.42    |    43.32    |
|    45.43    |    43.33    |
|    45.44    |    43.34    |
|    45.45    |    43.39    |
|    45.45    |    43.99    |
|    45.50    |    43.99    |
|    50.10    |    45.11    |
|    50.10    |    45.19    |
|    50.20    |    45.20    |
|    50.20    |    52.21    |
|    50.30    |    45.31    |
|    50.30    |    45.32    |
|    50.40    |    45.40    |
|    50.50    |    47.30    |
|    51.11    |    46.11    |
|    51.12    |    46.12    |
|    51.13    |    46.13    |
|    51.14    |    46.14    |
|    51.15    |    46.15    |
|    51.16    |    46.16    |
|    51.17    |    46.17    |
|    51.18    |    46.18    |
|    51.19    |    46.19    |
|    51.21    |    46.21    |
|    51.22    |    46.22    |
|    51.23    |    46.23    |
|    51.24    |    46.24    |
|    51.25    |    46.21    |
|    51.31    |    10.39    |
|    51.31    |    46.31    |
|    51.32    |    46.32    |
|    51.33    |    46.33    |
|    51.34    |    11.01    |
|    51.34    |    11.02    |
|    51.34    |    46.34    |
|    51.35    |    46.35    |
|    51.36    |    46.36    |
|    51.37    |    46.37    |
|    51.38    |    46.31    |
|    51.38    |    46.38    |
|    51.39    |    46.39    |
|    51.41    |    46.41    |
|    51.42    |    46.42    |
|    51.43    |    46.43    |
|    51.43    |    46.47    |
|    51.43    |    46.52    |
|    51.44    |    46.44    |
|    51.44    |    46.49    |
|    51.44    |    46.73    |
|    51.45    |    46.45    |
|    51.46    |    46.46    |
|    51.47    |    46.43    |
|    51.47    |    46.47    |
|    51.47    |    46.48    |
|    51.47    |    46.49    |
|    51.47    |    46.73    |
|    51.51    |    46.71    |
|    51.52    |    46.72    |
|    51.53    |    46.73    |
|    51.54    |    46.74    |
|    51.55    |    46.75    |
|    51.55    |    46.76    |
|    51.56    |    46.76    |
|    51.57    |    46.77    |
|    51.81    |    46.62    |
|    51.82    |    46.63    |
|    51.83    |    46.64    |
|    51.84    |    46.51    |
|    51.85    |    46.65    |
|    51.85    |    46.66    |
|    51.86    |    46.52    |
|    51.87    |    46.69    |
|    51.88    |    46.61    |
|    51.90    |    46.90    |
|    52.11    |    47.11    |
|    52.12    |    47.19    |
|    52.21    |    47.21    |
|    52.22    |    47.22    |
|    52.23    |    47.23    |
|    52.24    |    47.24    |
|    52.25    |    47.25    |
|    52.26    |    47.26    |
|    52.27    |    47.21    |
|    52.27    |    47.29    |
|    52.31    |    47.73    |
|    52.32    |    47.74    |
|    52.33    |    47.75    |
|    52.41    |    47.51    |
|    52.42    |    47.71    |
|    52.43    |    47.72    |
|    52.44    |    47.53    |
|    52.44    |    47.59    |
|    52.45    |    47.43    |
|    52.45    |    47.54    |
|    52.45    |    47.59    |
|    52.45    |    47.63    |
|    52.46    |    47.52    |
|    52.47    |    47.61    |
|    52.47    |    47.62    |
|    52.48    |    47.41    |
|    52.48    |    47.42    |
|    52.48    |    47.53    |
|    52.48    |    47.59    |
|    52.48    |    47.64    |
|    52.48    |    47.65    |
|    52.48    |    47.76    |
|    52.48    |    47.77    |
|    52.48    |    47.78    |
|    52.50    |    47.71    |
|    52.50    |    47.79    |
|    52.61    |    47.91    |
|    52.62    |    47.81    |
|    52.62    |    47.82    |
|    52.62    |    47.89    |
|    52.63    |    47.79    |
|    52.63    |    47.91    |
|    52.63    |    47.99    |
|    52.71    |    95.23    |
|    52.72    |    95.22    |
|    52.73    |    95.25    |
|    52.74    |    13.30    |
|    52.74    |    95.12    |
|    52.74    |    95.21    |
|    52.74    |    95.23    |
|    52.74    |    95.29    |
|    55.10    |    55.10    |
|    55.21    |    55.20    |
|    55.21    |    55.30    |
|    55.22    |    55.30    |
|    55.23    |    55.20    |
|    55.23    |    55.90    |
|    55.30    |    56.10    |
|    55.40    |    56.30    |
|    55.51    |    56.29    |
|    55.52    |    56.21    |
|    55.52    |    56.29    |
|    60.10    |    49.10    |
|    60.10    |    49.20    |
|    60.10    |    52.21    |
|    60.21    |    49.31    |
|    60.21    |    49.39    |
|    60.22    |    49.32    |
|    60.23    |    49.39    |
|    60.24    |    49.41    |
|    60.24    |    49.42    |
|    60.30    |    49.50    |
|    61.10    |    50.10    |
|    61.10    |    50.20    |
|    61.10    |    52.22    |
|    61.20    |    50.30    |
|    61.20    |    50.40    |
|    61.20    |    52.22    |
|    62.10    |    51.10    |
|    62.10    |    51.21    |
|    62.20    |    51.10    |
|    62.20    |    51.21    |
|    62.30    |    51.22    |
|    62.30    |    52.23    |
|    63.11    |    52.24    |
|    63.12    |    52.10    |
|    63.21    |    52.21    |
|    63.22    |    52.22    |
|    63.22    |    85.32    |
|    63.23    |    52.23    |
|    63.23    |    85.32    |
|    63.30    |    79.11    |
|    63.30    |    79.12    |
|    63.30    |    79.90    |
|    63.40    |    52.29    |
|    63.40    |    74.90    |
|    64.11    |    53.10    |
|    64.11    |    82.19    |
|    64.12    |    53.20    |
|    64.20    |    60.10    |
|    64.20    |    60.20    |
|    64.20    |    61.10    |
|    64.20    |    61.20    |
|    64.20    |    61.30    |
|    64.20    |    61.90    |
|    65.11    |    64.11    |
|    65.12    |    64.19    |
|    65.21    |    64.91    |
|    65.22    |    64.92    |
|    65.22    |    64.99    |
|    65.23    |    64.20    |
|    65.23    |    64.30    |
|    65.23    |    64.99    |
|    66.01    |    65.11    |
|    66.01    |    65.20    |
|    66.02    |    65.20    |
|    66.02    |    65.30    |
|    66.03    |    65.12    |
|    66.03    |    65.20    |
|    67.11    |    66.11    |
|    67.12    |    65.12    |
|    67.12    |    66.12    |
|    67.12    |    66.30    |
|    67.13    |    66.12    |
|    67.13    |    66.19    |
|    67.20    |    66.21    |
|    67.20    |    66.22    |
|    67.20    |    66.29    |
|    70.11    |    41.10    |
|    70.11    |    42         |
|    70.12    |    68.10    |
|    70.20    |    68.20    |
|    70.31    |    68.31    |
|    70.32    |    68.32    |
|    70.32    |    81.10    |
|    71.10    |    77.11    |
|    71.21    |    77.12    |
|    71.21    |    77.39    |
|    71.22    |    77.34    |
|    71.23    |    77.35    |
|    71.31    |    77.31    |
|    71.32    |    77.32    |
|    71.32    |    77.39    |
|    71.33    |    77.33    |
|    71.34    |    77.39    |
|    71.40    |    77.21    |
|    71.40    |    77.22    |
|    71.40    |    77.29    |
|    72.10    |    62.02    |
|    72.21    |    58.21    |
|    72.21    |    58.29    |
|    72.21    |    62.01    |
|    72.22    |    62.01    |
|    72.22    |    62.02    |
|    72.22    |    62.09    |
|    72.30    |    62.03    |
|    72.30    |    63.11    |
|    72.40    |    58.11    |
|    72.40    |    58.12    |
|    72.40    |    58.13    |
|    72.40    |    58.14    |
|    72.40    |    58.19    |
|    72.40    |    58.21    |
|    72.40    |    58.29    |
|    72.40    |    59.20    |
|    72.40    |    60.10    |
|    72.40    |    60.20    |
|    72.40    |    62.01    |
|    72.40    |    63.11    |
|    72.40    |    63.12    |
|    72.50    |    33.12    |
|    72.50    |    95.11    |
|    72.60    |    62.09    |
|    73.10    |    72.11    |
|    73.10    |    72.19    |
|    73.10    |    72.20    |
|    73.20    |    72.20    |
|    74.11    |    69.10    |
|    74.12    |    69.20    |
|    74.13    |    73.20    |
|    74.14    |    02.40    |
|    74.14    |    70.21    |
|    74.14    |    70.22    |
|    74.14    |    74.90    |
|    74.14    |    85.60    |
|    74.15    |    64.20    |
|    74.15    |    70.10    |
|    74.20    |    71.11    |
|    74.20    |    71.12    |
|    74.20    |    74.20    |
|    74.20    |    74.90    |
|    74.30    |    71.20    |
|    74.40    |    73.11    |
|    74.40    |    73.12    |
|    74.50    |    78.10    |
|    74.50    |    78.20    |
|    74.50    |    78.30    |
|    74.60    |    74.90    |
|    74.60    |    80.10    |
|    74.60    |    80.20    |
|    74.60    |    80.30    |
|    74.70    |    81.21    |
|    74.70    |    81.22    |
|    74.70    |    81.29    |
|    74.81    |    74.20    |
|    74.82    |    82.92    |
|    74.85    |    74.30    |
|    74.85    |    82.11    |
|    74.85    |    82.19    |
|    74.85    |    82.99    |
|    74.86    |    82.20    |
|    74.87    |    59.20    |
|    74.87    |    63.99    |
|    74.87    |    74.10    |
|    74.87    |    74.90    |
|    74.87    |    77.40    |
|    74.87    |    78.10    |
|    74.87    |    82.30    |
|    74.87    |    82.91    |
|    74.87    |    82.99    |
|    75.11    |    84.11    |
|    75.12    |    84.12    |
|    75.13    |    82.99    |
|    75.13    |    84.13    |
|    75.14    |    81.10    |
|    75.14    |    84.11    |
|    75.14    |    91.01    |
|    75.21    |    84.21    |
|    75.21    |    88.99    |
|    75.22    |    84.22    |
|    75.23    |    84.23    |
|    75.24    |    84.24    |
|    75.25    |    84.25    |
|    75.30    |    84.30    |
|    80.10    |    85.10    |
|    80.10    |    85.20    |
|    80.10    |    85.31    |
|    80.10    |    85.32    |
|    80.21    |    85.31    |
|    80.22    |    85.32    |
|    80.22    |    85.41    |
|    80.30    |    85.42    |
|    80.41    |    85.53    |
|    80.42    |    85.32    |
|    80.42    |    85.51    |
|    80.42    |    85.52    |
|    80.42    |    85.59    |
|    85.11    |    86.10    |
|    85.11    |    87.20    |
|    85.12    |    86.21    |
|    85.12    |    86.22    |
|    85.13    |    86.23    |
|    85.14    |    86.90    |
|    85.14    |    87.10    |
|    85.14    |    87.20    |
|    85.14    |    87.30    |
|    85.20    |    75.00    |
|    85.31    |    87.20    |
|    85.31    |    87.30    |
|    85.31    |    87.90    |
|    85.32    |    88.10    |
|    85.32    |    88.91    |
|    85.32    |    88.99    |
|    90.01    |    37.00    |
|    90.02    |    38.11    |
|    90.02    |    38.12    |
|    90.02    |    38.21    |
|    90.02    |    38.22    |
|    90.03    |    38.11    |
|    90.03    |    39.00    |
|    90.03    |    81.29    |
|    91.11    |    94.11    |
|    91.12    |    94.12    |
|    91.20    |    94.20    |
|    91.31    |    94.91    |
|    91.32    |    94.92    |
|    91.33    |    94.99    |
|    92.11    |    59.11    |
|    92.11    |    59.12    |
|    92.11    |    59.20    |
|    92.12    |    59.13    |
|    92.13    |    59.14    |
|    92.20    |    59.11    |
|    92.20    |    59.20    |
|    92.20    |    60.10    |
|    92.20    |    60.20    |
|    92.31    |    90.01    |
|    92.31    |    90.02    |
|    92.31    |    90.03    |
|    92.32    |    79.90    |
|    92.32    |    90.02    |
|    92.32    |    90.04    |
|    92.33    |    93.21    |
|    92.34    |    79.90    |
|    92.34    |    85.52    |
|    92.34    |    90.01    |
|    92.34    |    90.02    |
|    92.34    |    93.29    |
|    92.40    |    63.91    |
|    92.40    |    74.20    |
|    92.40    |    90.03    |
|    92.51    |    91.01    |
|    92.52    |    91.02    |
|    92.52    |    91.03    |
|    92.53    |    91.04    |
|    92.61    |    93.11    |
|    92.62    |    79.90    |
|    92.62    |    85.51    |
|    92.62    |    93.11    |
|    92.62    |    93.12    |
|    92.62    |    93.19    |
|    92.62    |    93.29    |
|    92.71    |    92.00    |
|    92.72    |    01.62    |
|    92.72    |    79.90    |
|    92.72    |    93.29    |
|    93.01    |    96.01    |
|    93.02    |    96.02    |
|    93.03    |    96.03    |
|    93.04    |    93.13    |
|    93.04    |    96.04    |
|    93.05    |    85.51    |
|    93.05    |    96.09    |
|    95.00    |    97.00    |
|    96.00    |    98.10    |
|    97.00    |    98.20    |
|    99.00    |    99.00    |

Начало на таблицата

Фирмен каталог по сектори

  • Каталога съдържа 2245 фирми
  • за днес: 0 фирма/и
  • за седмицата: 1 фирма/и
  • за месеца: 192 фирма/и

Организатори на изложения

Потребителско меню само за регистрирани потребители