Кого финансира програмата за развитие на селките райони?

Печат
ПДФ

Програмата предвижда предоставяне на финансова подкрепа за 14 групи допустими кандидати.

 • Земеделски производители/фермери;
 • Собственици на гори и техните асоциации;
 • горски кооперации;
 • държавни лесничейства;
 • микропредприятия;
 • преработващи горски продукти;
 • национални паркове и др.;
 • Признати организации на производители;
 • Предприятия от хранително-вкусовата промишленост;
 • Предприятия в сектори, различни от земеделието, работещи в селските райони;
 • Общини в селските райони;
 • Неправителствени организации и читалища;
 • Официално регистрирани религиозни институции;
 • Местни инициативни групи.

 

Други статии от текущата категория >> Програма за развитие на селските райони

Фирмен каталог по сектори

 • Каталога съдържа 1956 фирми
 • за днес: 0 фирма/и
 • за седмицата: 0 фирма/и
 • за месеца: 151 фирма/и

Потребителско меню само за регистрирани потребители