Кого финансира програмата за развитие на селките райони?

Печат

Програмата предвижда предоставяне на финансова подкрепа за 14 групи допустими кандидати.