Оперативна програма Транспорт

Печат
ПДФ

Оперативна програма "Транспорт" цели развитието на железопътната, пътната и водна инфраструктура, както и стимулиране развитието на комбиниран транспорт в съответствие с транспортната политика на Европейския съюз и установените изисквания за развитие на Tранс-европейската транспортна мрежа за постигне на устойчивост на българската транспортна система.Оперативната програма се фокусира върху няколко стратегически приоритета, които ще допринесат за интегрирането на националната транспортна мрежа в тази на ЕС. Постигането им ще има основен принос за устойчивия и балансиран икономически растеж на страната в средносрочен и в дългосрочен план.

Потенциални бенефициенти:
Общини, Национална компания "Железопътна инфраструктура", Фонд "Републиканска пътна инфраструктура", Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на р. Дунав и Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Приоритети
Развитие на: железопътната инфраструктура по трансевропейските и основни национални транспортни оси,  пътната инфраструктура по трансевропейските и основни национални транспортни оси; 
Подобряване на: интермодалността при превозите на пътници и товари,  условията за корабоплаване по морските и вътрешноводни пътища

Управляващ орган на оперативната програма "Транспорт"

Фирмен каталог по сектори

  • Каталога съдържа 1956 фирми
  • за днес: 0 фирма/и
  • за седмицата: 0 фирма/и
  • за месеца: 151 фирма/и

Потребителско меню само за регистрирани потребители