Оперативна програма Околна среда

Печат
ПДФ

Оперативна програма "Околна среда" е втората  по обем средства. Главната  цел на програмата е подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура, а специфичните цели са:

  • Опазване и подобряване състоянието на водите;
  • Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите;
  • Опазване на биоразнообразието и защита на природата.

Реализирането на тези цели ще доведе до подобряване качеството на живот на населението в страната и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика.

Потенциални бенефициенти:
Общински администрации, общински фирми, регионални асоциации, сдружения на общини, публични ВиК дружества

Приоритети
Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж; Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци; Опазване и възстановяване на биоразнообразието.

Управляващ орган на програмата е Министерство на околната среда и водите

Фирмен каталог по сектори

  • Каталога съдържа 1956 фирми
  • за днес: 0 фирма/и
  • за седмицата: 0 фирма/и
  • за месеца: 151 фирма/и

Потребителско меню само за регистрирани потребители