Основни органи на управление на ОП "Конкурентноспособност"

Печат
ПДФ

Оперативната програма се разработва на принципа на социално-икономическото партньорство
под координацията на Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ). Управляващ орган на Програмата ще бъде дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕ. Управляващият орган на Оперативната програма е институцията, отговорна за цялостното програмиране, управление, наблюдение, контрол и оценка на дейностите и приоритетите
по програмата.
Реалните функции по техническото изпълнение, мониторинг и отчитане на Оперативната програ-
ма се извършва от Междинното звено. Междинно звено на ОП „Конкурентоспособност” е Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП).
Правилното изпълнение на приоритетите по Оперативната програма, определянето на критерии за кандидатстване и избор на проекти по ОП „Конкурентоспособност” се осъществява от Комитет за наблюдение, сформиран на база широко представителство, включващ участници от
държавната и регионалната администрация, социално-икономическите партньори и наблюдатели от
заинтересовани организации и институции.

Сайт на управляващия орган на програмата:

Други статии от текущата категория >> ОП Конкурентоспособност

Фирмен каталог по сектори

  • Каталога съдържа 1956 фирми
  • за днес: 0 фирма/и
  • за седмицата: 0 фирма/и
  • за месеца: 151 фирма/и

Потребителско меню само за регистрирани потребители