Оперативна програма Административен капацитет

Печат
ПДФ

Оперативна програма "Административен капацитет ще подкрепя мерки за укрепване на административния капацитет на всички нива – централно, регионално и местно. Нейната стратегическа цел е подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.

Потенциални бенефициенти:
Структурите на държавната администрация на всички нива, органите на съдебната власт и структурите на гражданското общество.

Приоритети
Добро управление; Управление на човешките ресурси в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество; Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление.

Дирекция "Оперативна програма "Административен капацитет".

logo_opac_bg

Министерство на финансите.

Фирмен каталог по сектори

  • Каталога съдържа 1956 фирми
  • за днес: 0 фирма/и
  • за седмицата: 0 фирма/и
  • за месеца: 151 фирма/и

Потребителско меню само за регистрирани потребители